Virkatodistukset, sukuselvitykset ja sukututkimukset

Sukuselvitykset tehdään kirkon jäsenrekisterin ja kirkonkirjojen pohjalta.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenrekisterissä ovat seurakuntien jäsenten perhesuhdetiedot (avioliitot, lapset, vanhemmat). Nämä tiedot vastaavat nykyään väestötietojärjestelmän tietoja.

Seurakunnat ovat toimineet jäsentensä virallisina väestökirjanpitoviranomaisina 1.10.1999 asti. Sen jälkeen seurakuntien jäsenrekisteriä on pidetty säännöllisesti ajan tasalla väestötietojärjestelmän avulla.

Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Kirkon yhteinen jäsenrekisteri ei toistaiseksi sisällä kattavasti tietoja vanhoista tapahtumista, vaan nämä tiedot ovat edelleenkin seurakunnan vanhoissa kirkonkirjoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että perunkirjoitusta varten vainajasta tilataan sukuselvitys siitä seurakunnasta, jossa hän oli jäsen kuollessaan eli ns. viimeisin seurakunta. Viimeisin seurakunta antaa todistuksen, joka kattaa vainajan perhesuhdetiedot 1.10.1999 alkaen. Viimeisen seurakunnan lisäksi vainajasta ei tarvitse tilata erillisiä todistuksia niistä mahdollisista muista seurakunnista, joissa hän on ollut jäsen 1.10.1999 jälkeen, myöskään kuolinpesän osakkaiden ei tarvitse tilata erillistä "Elää" -todistusta itsestään.

Ajalta ennen 1.10.1999 todistukset vainajasta tilataan taannehtivasti niistä seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa vainaja on ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään.

Jos kyseessä on rajan taakse jäänyt lakkautettu seurakunta, tilaukset tehdään Mikkelin maakunta-arkistoon

Tilaa virkatodistus Merimaskun seurakunnasta tällä sähköisellä lomakkeella 

tai puhelimitse, kts. yhteystiedot alla.

Virkatodistumaksut 1.1.2020 alkaen

Virkatodistusmaksut 2017

 

Sukututkimukset

Sukututkimus tilataan aina kirjallisesti tällä lomakkeella.   (Huom! lomake pitää skannata sähköpostin liitetiedostoksi tai lähettää perinteisellä postilla)

Lomakkeella pystytään tarkasti määrittelemään tutkimuksen kohde sekä haluttaessa rajaamaan tutkimukseen käytettävä aika.

Sukututkimuksesta veloitetaan kirkkohallituksen päätöksen mukaisesti 30 € / todistus. Jos todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa, käsittelykulut ovat 5,50 €. Veloitus  muuttuu 1.1.2020 alkaen kts. sukututkimusta varten laadittujen todistusten maksut tästä linkistä.

 


02 436 9654 (ma klo 15-17 ja ke klo 9-12) tai merimaskun.seurakunta@evl.fi