Ristiäiset

Onneksi olkoon - perheessänne on uusi pieni elämä!

Ristiäisissä eli kastejuhlassa pieni ihmisen alku saa kasteen, jonka myötä hänestä tulee kotiseurakuntansa ja koko maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky (Matt. 28:18–20). Kaste on kristittynä olemisen perusta, liitto Jumalan ja ihmisen välillä. Muut kirkolliset toimitukset perustuvat kasteeseen. Kaste on iloinen juhla, jossa kiitetään elämän antajaa.

Ristiäiset Merimaskun seurakunnassa

Kirkkokasteet toimitetaan pääsääntöisesti sunnuntaisin klo 12.
Kotikasteaika ovat erikseen sovittavissa kirkkoherran kanssa tai kirkkoherranvirastossa. Seurakuntakodin tilat ovat maksutta käytössä kastejuhliin.

Kasteaika varataan joko Merimaskun seurakunnan kirkkoherranvirastosta tai suoraan kirkkoherralta. Voit jättää  yhteydenottopyynnön myös sähköpostilla: merimaskun.seurakunta@evl.fi tai tekstiviestillä 040 130 8390.

Kastetiedot luetaan Merimaskun kirkossa jumalanpalveluksessa seuraavan viikon sunnuntaina, ja ne ilmoitetaan myös Rannikkoseudussa, jos vanhemmat eivät toisin halua.

lasten leluja

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät