Kerhomaksut

Yksi kertaa viikossa 25 €/lukukausi
Kaksi kertaa viikossa 45 €/lukukausi
Sisarusalennus 5 €/lapsi/lukukausi
Lukukausimaksu puolittuu, jos aloittaa tai lopettaa puolivälissä lukukautta, muussa tapauksessa peritään koko lukukausimaksu.